ÜNİ-LODER YÖNETİM KOMİTESİ 

 • Merve Hazan GÜNGÖR (Başkan) – Asil Üye – Uşak Üniversitesi, İhracat ve Lojistik Topluluğu
 • Aziz Buğra KANDEMİR (Başkan Yardımcısı) – Asil Üye – Afyon Kocatepe Üniversitesi, Genç Lojistisyenler Kulübü
 • Gökhan KOÇLAR (Başkan Yardımcısı) – Asil Üye – Maltepe Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Kulübü
 • Abdullah Enes MUTLU – Asil Üye – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü
 • Ozan DURAK – Asil Üye – Bursa Teknik Üniversitesi, Lojistik Topluluğu
 • Deniz KÜRTÜNLÜ – Yedek Üye – Beykoz Üniversitesi, Lojistik Kulübü
 • Eşref Kadir KARAASLAN – Yedek Üye – Akdeniz Üniversitesi Atlas Lojistik Kulübü

UNI|LODER KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1. UNI|LODER Komitesi, gelecekte lojistik sektöründe yer almak ve kendini geliştirip sektöre hazırlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin yürüteceği, Üniversite kulüplerinin üye olarak katılabileceği, kulüp başkanları tarafından temsiliyetin esas olduğu ve Lojistik Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilen bir temsilcilik yapısıdır. Amaç ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

 • Lojistik disiplinini öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek,
 • Tecrübelerin paylaşılması amaçlı konferanslar düzenlemek,
 • Üniversite öğrencileri için kongre, sempozyum, zirve, panel ve bülten çalışmaları yürütmek,
 • Üniversitelerdeki diğer kulüplerle işbirlikleri kurmak,
 • Üniversite öğrencilerinin staj ve işyeri uygulaması yapabileceği firmalarla bağlantılar kurmak,
 • Lojistik hizmet sağlayıcı firmalara, üniversite öğrencilerinin katılabileceği teknik ziyaret gezileri organize etmek,
 • Farklı üniversitelerdeki lojistik alanıyla ilişkili öğrenciler arasındaki iletişimi artırmak,
 • Eleman arayan firmaların yer alacağı kariyer günleri düzenlemek,
 • LODER’in farklı illerde gerçekleştireceği organizasyonlarda uygun konularda destek olmak.

Üyelik

Madde 2. Komiteye Üniversitelerin lojistik ile ilgili kulüpleri üye olabilir, kişisel üyelik söz konusu değildir. Ancak üniversite öğrencileri LODER’e kişisel üye olabilirler.

Madde 3. Komiteye üye olacak kulüp başkanlarının aşağıdaki koşullara sahip olması gerekir:

 • Üniversitelerin, adında lojistik kelimesi geçen veya eğitim programı içinde lojistik ile ilgili dersler bulunan ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümü öğrencisi olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
 • Dernek tarafından belirtilen üyelik giriş aidatını ödemiş olmak,
 • Kulüp danışman öğretim elemanının onay yazısını almış olmak,
 • En az bir LODER Yönetim Kurulu üyesinin referansını almak.

Madde 4. Bir üniversite içinde bulunan birden fazla kulüp UNI|LODER komitesine katılabilir. Ancak bir üniversiteden sadece bir kulüp komitenin yönetim kurulunda yer alabilir.

Madde 5. UNI|LODER üniversite öğrenci kulüpleri komitesi olarak faaliyet gösterecektir. Doğrudan lojistikle ilgili ya da müfredatları gereği lojistikle ilgili dersleri  bulunan bölümlerin kurdukları kulüpler bu komiteye üye olarak kabul edilecektir. 

Madde 6. Üyelik için başvuran üniversite öğrenci kulübü, kulüp danışmanı akademisyenin  onayını başvuru sırasında belirtecektir.

Madde 7. Üyelik için üniversite öğrenci kulübünün yazı ile LODER’e başvurması ve kabul edilmesi gerekmektedir.

Yönetim

Madde 8. Üye olan kulüpler içinden beş tanesinin kulüp başkanları asil, iki tanesi de yedek olarak UNI|LODER Komitesinin yönetim kuruluna seçilecektir. Kulüplerin başkanlarından oluşan beş kişilik yönetim kurulu üyelerinden biri başkan olarak seçilecektir. Ayrıca en fazla iki başkan yardımcısı seçilebilir.

Madde 9. Kulüpler bu seçimi kendi aralarında yapacak, sonucu LODER’e bildirecek ve LODER tarafından onaylandıktan sonra faaliyetlerine başlayabilecektir.

Madde 10.  Komite Yönetim Kurulu’nun görev süresi onay tarihinden itibaren bir yıldır. Seçimler her yılın Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmış olacaktır.

Madde 11.  UNI|LODER komitesi yönetim kurulunda bulunan bir üniversite kulübü başkanı çeşitli nedenlerle değişirse, yeni başkan doğal olarak UNI|LODER Komitesi yönetim kurulu üyesi olacak ve dönem sonuna kadar görevini sürdürecektir.

Madde 12.  LODER Yönetim Kurulu’nun onayını alarak komite üyelerinin 3/4’ünün veya komite yönetim kurulu üyelerinin 2/3’ünün oybirliğiyle ya da LODER Yönetim Kurulu’nun kararı ile bir yıllık süre tamamlanmadan olağanüstü kurul toplanarak UNI|LODER Yönetim Kurulu tekrar seçilebilir.

Madde 13.  UNI|LODER Yönetim Kurulu güz ve bahar dönemleri sonunda birer faaliyet raporu hazırlayarak LODER Yönetim Kurulu’na sunar.

Çalışma Esasları

Madde 14.  UNI|LODER faaliyetleri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda LODER Yönetim Kurulu’ndan veya LODER Yönetim Kurulu’nca seçilen biri akademisyen diğeri sektör çalışanı iki danışman ile koordineli olarak yürütülür.

Madde 15.  UNI|LODER tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler LODER Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra uygulamaya geçilir. 

Yürürlük

Madde 16. Bu yönerge, 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17. Bu yönerge hükümlerini LODER Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.