Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

Lojistik Derneği’nin (LODER) T.C. Ticaret Bakanlığına gönderdiği yazı ve yapılan ziyaretler çerçevesinde; 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği”nin Giriş Sınavı Başvuru Şartları ile ilgili 6.maddesinin c şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  1. c) en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, ……….……, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik ve taşımacılık, …….. bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

Böylece lojistik bölümü mezunlarına ticaret uzman yardımcılığı sınavına girme olanağı sağlanmıştır. Bu süreçte çok önemli katkıları olan Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ve Dr. Kayıhan Turan’a teşekkür ederiz.