LODER Lojistik Derneği Genel Kurul Toplantısı

LODER Lojistik Derneği IX. Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2022 Cumartesi günü İTÜ İşletme Fakültesi Maçka İstanbul adresindeki F134 numaralı amfide gerçekleştirildi.

 

IX. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Başkan                        : Prof.Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN

Başkan Yardımcısı         : Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Genel Sekreter             : Doç. Dr. Murat BASKAK

Sayman                       : Songül SEZER

Üye                             : Aydan BİLGEL

Üye                             : Dr. Atiye TÜMENBATUR

Üye                             : Dr. Kayıhan Özdemir TURAN

Üye                             : Dr. Burak KANDEMİR

Üye                             : Ayşen ÖZTOPRAK