LMSCM2021 Duyuru

Değerli Meslektaşlarım ve Lojistik Sektör Temsilcileri,

  1. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (LMSCM2021), Gaziantep Üniversitesi, Lojistik Derneği (LODER), Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Polonya Poznan Ekonomi ve İşletme Üniversitesi iş birliğiyle 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde Gaziantep’de gelişen koşullara göre yüz yüze veya çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Kongre gerek araştırmacılar gerek uygulayıcılar için lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde son ve gelecekteki eğilimleri tartışmak için uygun bir ortam yaratmak üzere 19 yıldır her yıl düzenlenmektedir.

LMSCM2021, akademisyenlerin ve profesyonellerin lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusundaki zorlukların belirlemesi ve çözümlerin tartışılması amacıyla çok disiplinli ağlar ve platformlar oluşturmakta ve farklı disiplinlerden ve alanlardan teorik ve pratik katkıları bir araya getirmektedir. Yazarlar, başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal ve yayınlanmamış araştırmaları sunmaya davet edilmektedir. Gönderilen makaleler çift kör inceleme sürecinden geçecektir.

Kongrenin ana teması “İnsani Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi” olup kongre konuları bu tema ile sınırlı olmayıp lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında her konuda bildiri kabul edilmektedir. Kongre web sitesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

http://lmscm2021.gantep.edu.tr/index.php

Kabul edilen ve sunulan tüm bildiri özetleri, kongre kitabında yayınlanacak ve seçilen tam metin bildiriler, isteğe bağlı olarak, LMSCM2021'in seçilen aşağıdaki dergilerin özel sayılarına iletilecektir:

  • Sigma Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi (E-SCI)
  • International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (Scopus, EBSCO, TR-Dizin)
  • Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (TR-Dizin)
  • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR-Dizin)
  • International Journal of Pure and Applied Sciences (DOAJ)
  • Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Dergisi
  • Taşımacılık ve Lojistik Dergisi
  • Türk Operasyon Yönetimi Dergisi
  • LODER Lojistik Dergisi